Kalender

De kalender vullen wij regelmatig aan met nieuwe thema’s / afleveringen van de serie ‘Schatten van de bodem’. Voor een overzicht van de thema’s / actualiteiten of om aan te melden voor de start op 24 september. 

kalender SIKB.png
 
 

Première van de serie ‘Schatten van de bodem’, het virtuele #SIKBeter Jaarcongres! 
De oorspronkelijk beoogde plenaire sprekers voor het SIKB Jaarcongres nemen u deze ochtend virtueel mee in hun interpretatie van het thema: ‘Schatten van de bodem’.

 

Mariëtte de Rooij (directeur van BAAC en bestuurslid van SIKB) gaat in op actuele ontwikkelingen in de archeologie / de schatten ín onze bodem. Frank Verhoeven (directeur van Boerenverstand) neemt ons mee in de schat die de bodem vormt: de bodem als basis voor een duurzaam landelijk gebied. Martin de Bree (directeur van Next Step Management) geeft zijn visie op hoe we de bodem op waarde schatten en toezicht en regulering daarbij (ook kunnen) vormgeven. Comedian Dolf Jansen reflecteert tenslotte op ons prachtige vakgebied en leidt een vraaggesprek met Frank Verhoeven en Martin de Bree. Klik hier om de uitzending te bekijken!

Aflevering 1:

De SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek 

 

En… actie! De SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek bestaat nu ruim twee jaar. Ruim 70 veldwerkers hebben de opleiding gevolgd. In september vindt alweer de 5e opleidingsronde plaats. Op de 24e kijken we met hen mee!

 

In deze aflevering zien we de praktijkdagen in het veld én krijgen we een kijkje achter de schermen, waarin we docenten en initiatiefnemers interviewen. Ook krijgen we een voorproefje van onze nieuwe e-learning modules, die we tijdens deze opleidingsronde voor het eerst aanbieden. Interesse gekregen om deel te nemen? Klik hier voor meer informatie.
Kik hier om de uitzending te bekijken! 

Aflevering 2:

De velddialogen Archeologie: aan tafel bij een archeologische opgraving

 

Op 8 oktober zien we beelden van veldwerk bij een opgraving én een samenvatting van een ronde-tafel-gesprek over kwaliteitsborging in de archeologie.

 

In 2019 is het SIKB-kwaliteitssysteem Archeologie geëvalueerd. In deze aflevering gaan we in op de resultaten daarvan en de essentie van wat we verstaan onder kwaliteit. Ook hoe innovatie een plek heeft binnen kwaliteit bespreken we, op locatie. Het veldwerk van de archeoloog komt in beeld en uiteraard mag uw vraag aan hem of haar niet ontbreken. Heeft u een vraag die tijdens het ronde-tafel-gesprek zeker beantwoord moet worden? Laat het ons weten via www.sikbeter.nl! Klik hier om de uitzending te bekijken!

 

Aflevering 3:

Impressie van internationaal webinar Platform Baggernet i.s.m. Interreg-project ‘Using sediment as a resource’. 

 

Bagger is een waardevolle grondstof, waar we slimmer en duurzamer gebruik van kunnen maken. Deze boodschap staat centraal op het webinar van Platform Baggernet, waarvan we in de aflevering op 22 oktober een impressie zien.

 

Met slim hergebruik van baggerspecie wordt volop geëxperimenteerd, in Nederland en daarbuiten. Tijdens deze aflevering passeren de resultaten van deze (inter)nationale experimenten de revue. Ook kijken we vooruit naar wat nodig is voor opschaling, in het licht van de ambities van een circulaire economie. Denk en praat er vooral over mee via www.sikbeter.nl! U kunt overigens ook nog virtueel aanwezig zijn bij het webinar zelf. Zie daarvoor www.baggernet.info. Klik hier om de uitzending te bekijken!

 

Aflevering 4:

Animatiefilmpje over het ontwikkelen van kwaliteitsrichtlijnen

Waarom worden kwaliteitsrichtlijnen voor het werken in de bodem en ondergrond door SIKB ontwikkeld en beheerd? En waarom met enige regelmaat gewijzigd? Wie spelen bij die totstandkoming een rol en hebben met de uitvoering te maken? En wat zijn de effecten van veranderende wet- en regelgeving, zoals de aanstaande Omgevingswet? 
Klik hier om de uitzending te bekijken!

 

Aflevering 5:

De bodem beter in beeld met de Basisregistratie Ondergrond 

Grote opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie hebben enorme impact op de directe leefomgeving, ook onder de grond. Niet alles kan op dezelfde plek. Het is dus essentieel om een integraal ruimtelijk inzicht te krijgen in de ondergrond. Fundament hiervoor is eenduidige en betrouwbare informatie. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Met een goed met data gevulde BRO is de situatie onder de grond in één oogopslag in 3D zichtbaar te maken: de bodem beter in beeld met de BRO. Klik hier om de uitzending te bekijken!

 
Donderdag 3 december / 12.00 uur

Aflevering 6:

Animatiefilmpje over bodembescherming 

Wat houdt bodembescherming in? Daarvoor wordt ingezoomd op het beheer en onderhoud van tankinstallaties. Welke risico’s zijn er voor de bodem (denk aan drinkwater) om bijvoorbeeld brandstoffen ondergronds in tanks op te slaan? Wat wordt er gedaan aan het voorkomen van bodemverontreiniging? Hoe wordt dat gecontroleerd? 

Klik hier om de uitzending te bekijken!

 
Donderdag 17 december / 12.00 uur

Aflevering 7:

Webinar ‘Toezicht op de uitvoering - hoe kunnen we elkaar versterken?’ 

 

Her en der wordt regelmatig discussie gevoerd over privaat toezicht enerzijds, publiek toezicht anderzijds. Wat werkt wel, wat niet? En waarom en hoe hebben we het nu geregeld? Wat zijn de verschillen, waar wordt op gelet, hoe vinden deze vormen van toezicht elkaar en waar, waar niet? SIKB gaat de discussie aan. Alvast vragen? Richt ze aan www.sikbeter.nl/feedback. 
Klik hier om de uitzending te bekijken!

 
Donderdag 24 december / 12.00 uur

Aflevering 8:

SIKBeter over 

 

Een persoonlijke terugblik van presentator Dolf Jansen op de afgelopen uitzendingen – een unieke ‘oudejaarsconferentie’ over bodemschatten! Klik hier om de uitzending te bekijken!