SIKB TV

Tijdens het SIKBeter Jaarcongres 2020 'Schatten van de bodem' zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen.

Zie onderstaand, deze kunt u hier terugkijken.

SIKBTV.png

Aflevering 1: 

De SIKB Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek

Aflevering 2: 

De velddialogen Archeologie. Aan tafel bij een archeologische opgraving

Aflevering 3: 

Impressie van internationaal webinar Platform Baggernet i.s.m. Interreg-project ‘Using sediment as a resource’. 

Aflevering 4: 

Kwaliteitsrichtlijnen van SIKB

Aflevering 5: 

De bodem beter in beeld met de Basisregistratie Ondergrond

Aflevering 6: 

Animatiefilmpje over bodembescherming

Aflevering 7: 

Webinar ‘Toezicht op de uitvoering - hoe kunnen we elkaar versterken?’