WJD logo2.png
WJD6.png

Wist je dat water heel langzaam door de grond stroomt? Maar 5 tot 15 meter per jaar! En wist je dat vervuiling in het water dus ook langzaam meestroomt? Vervuild water blijft dus heel lang in de bodem zitten.

Om vervuiling van de bodem en van het water in de bodem te voorkomen, en om de eventuele vervuiling goed op te ruimen, worden binnen SIKB richtlijnen en protocollen opgesteld. Bijvoorbeeld voor het zorgvuldig verwijderen van bagger uit rivieren.   

WJD 5.png

Wist je dat aardwarmte, of geothermie, het benutten is van de warmte van de aarde zelf die sinds ruim 4,5 miljard jaar is opgebouwd? In de Nederlandse bodem heerst op 1500 meter diepte een temperatuur van 50 tot 60 graden C; bij diepten vanaf 5500 meter kan er zelfs een temperatuur heersen vanaf circa 175 graden C. In de SIKB-waaier Bodemenergie vind je informatie over de technieken, de wet- en regelgeving en de stappen die nodig zijn om een bodemenergiesysteem aan te leggen. Lees meer...

WJD 4a.png

Wist je dat groene brandstof, fossiele brandstof waaraan bio-componenten worden toegevoegd, sneller de tanks waarin het is opgeslagen kan doen roesten, met gevaar van lekkage in de bodem? In opdracht van SIKB is daarnaar een onderzoek verricht. Wil je meer weten: klik hier!

118725458_141836887594223_14515094727206

Wist je dat bodem dé basis is voor kringlooplandbouw, het type landbouw waar minister Carola Schouten over vertelde tijdens Zomergasten?

Frank Verhoeven (Boerenverstand) licht de rol van de bodem toe in onze uitzending op 24 september om 10.00 uur; www.SIKBeter.nl

WJD3a_edited.png

Wist je dat koolstofdatering, de methode waarmee de leeftijd van iets of iemand kan worden vastgesteld, zoals om te bepalen hoe oud fossielen zijn, hoe oud aardlagen zijn, hoe oud gevonden botten van dieren zijn, we danken aan Willard Frank Libby die dit in 1949 ontdekte?

WJD2_edited.png

Wist je dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zich zorgen maakt over de kwaliteit van onze bodem en het kabinet adviseert een ‘veel steviger bodembeleid te gaan voeren’?  Lees meer...

WJD1_edited.jpg

Wist je dat ‘s-werelds eerste computer het Antikythera-mechanisme uit de 1e of 2de eeuw voor Christus is? Dankzij deze en alle uitvindingen daarna kunnen we nu heel veel gegevens over onze bodem en ondergrond verzamelen en toegankelijk maken. 

wjd7.png

Wist je dat digitalisering al in de zeventiende eeuw werd bedacht? Dat was door de filosoof Gottfried Leibniz, ook wel de vader van de rekenkunde genoemd. Hij kwam op het idee om het leven te vereenvoudigen tot een aantal simpele codes, namelijk rijen van combinaties nullen en énen. Alleen wist hij nog niet waarvoor hij dit systeem zou kunnen gebruiken. Met hulp van een Brits wiskundige konden algebraïsche bewerkingen aan de hand van het ééntjes en nulletjes systeem opgelost worden. Dat legde de basis voor het binaire stelsel, dat van cruciale waarde is geweest voor de ontwikkeling van de computer.

 

Voor de digitalisering (het omzetten van gegevens van handmatige naar een automatische gegevensdragers) van onze archeologische opgravingen en van (water-)bodemgegevens ontwikkelde SIKB richtlijnen voor de zorgvuldigheid en de kwaliteit daarvan.